Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade

F(ab') FRAGMENT OF GOAT ANTI-MOUSE

Store refrigerated 4-8 deg C

Code Title Style Pack Size Availability Price Updated: 14-08-2022
JA800-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade UltraSmall 0.6mL No ETA AU $438.00
JA100-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade UltraSmall 1.5mL No ETA AU $765.00
JA806-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade 6nm 1mL No ETA AU $438.00
JA106-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade 6nm 2.5mL No ETA AU $765.00
JA810-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade 10nm 1mL No ETA AU $438.00
JA110-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade 10nm 2.5mL No ETA AU $765.00
JA815-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade 15nm 1.4mL No ETA AU $438.00
JA825-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade 25nm 1.4mL No ETA AU $438.00
JA125-188 Aurion F(ab')2 frag of goat anti-mouse IgG+IgM EM-grade 25nm 3.5mL No ETA AU $765.00